„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Házi feladatok a 6. osztályosok számára

2019.02.21.

2019-02-21 13:17

Irodalom: táblázatot tanulni, dolgozat lesz

Angol. What are you going to do? 10 mondatot írni

2019.02.20.

2019-02-21 12:36

nincs bejegyzett feldat a leckefüzetben

2019.02.19.

2019-02-21 12:35

Irodalom: TK 231-232 olvasni, 

Történelem. 22 lecke, Mf 63-65.o

Természetismeret füzet+lap+MF 60/2

Angol mf 26-27o, TK 36o

2019.02.18.

2019-02-21 12:34

Nyelvtan. MF 79/1,b,c,

2019.02.14.

2019-02-14 14:12

Nyelvtan: ilyne vagyok 6-8 mondat

Angol. lapok gyakorolni, szavakról mondatokat írni tk 31/b

2019.02.11.

2019-02-13 13:47

Angol. mondatalkotás

Ének: Tk 58.o

Irodalom: tk 208 olvasni

2019.02.07.

2019-02-07 13:38

Irodalom: TK 202-205 igaz hamis állításokat írni

Angol. TK 33.o olvasni

2019.02.06.

2019-02-07 13:36

Nyelvtan. MF 35/1

Matek: TK 102.o szabályok, MF 80/5.

Irodalom: Egri csillagok 3. fejezet

2019.02.05.

2019-02-05 13:46

Matek: TK 99/3

Nyelvtan: MF 31/3

Töri: 22 lecke +mf

2018.09.11.

2018-09-18 12:54

matek: MF 10/.1.3, M szorgalmi

Természet: MF 8/1,

Angol - évszámok

2018.09.10.

2018-09-18 12:53

Angol: TK 7/3

NYelvtan, lap