„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Eredményeinkről

Mint ahogy összefoglalónkból bizonyára kitűnik, számunkra a nevelő-oktató munka elsősorban nem az egymással való versengésre biztatást, inkább a tanulók saját lelki-szellemi gyarapodásukért, önmagukkal megvívott küzdelmét jelenti. Mégis úgy érezzük, kár lenne elhallgatnunk azokat a széperedményeket, melyek tanulóink és felkészítő tanáraik szorgalmát dicsérik.

 • Illyés Gyula „Mesék vándorútján” nemzetközi meseíró verseny 2. hely
 • Nyelvész Országos Anyanyelvi tanulmányi verseny megyei 1. hely
 • Apáczai Könyvkiadó Mesemondó versenye országos 2. hely
 • Kaán Károly természet- és környezetismereti verseny megyei 1. és 3. hely, országos 11. hely
 • Kazinczyról elnevezett „ Szép magyar beszéd” verseny városi 2. hely
 • Országos angol nyelvi verseny megyei 1. hely
 • Angol Országismereti verseny városi 1. hely
 • Angol Nyelvi verseny városi 2. hely
 • Curie emlékverseny területi 1. hely
 • Simonyi Zsigmond Helyesírási verseny 6. és 8. oszt. kategória megyei 1. hely
 • 5. sz. Általános Iskola által rendezett számítástechnikai verseny 1. hely
 • 5. sz. Általános Iskola által megszervezett fogalmazási verseny 2. hely
 • Babits Mihály Művelődési központ által megrendezett versmondó verseny 1. hely
 • Tájsebészeti Program megyei 1.hely