„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Helyi értékelési szabályzat

Intézményünk helyi értékelési szabályzata a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletnek (a
továbbiakban: Kormányrendelet) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörökben foglalkoztatott, pedagógus szakképzettséggel rendelkező, gyakornoki
fokozatban lévő munkavállalók számára meghatározott előírásai alapján készült. A helyi
értékelési szabályok megalkotásakor a Kormányrendelet 2016. július 30-án hatályba lépett
8. § (1a), (1b), 9.§ (2)-(4), 10/G. §, 39/L. § (2) bekezdéseiben foglaltakat vettük figyelembe.

Helyi értékelési szabályzat letöltése

application/pdf Helyi ertekelesi szabalyzat.pdf (470.9 kB)