„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

GDPR Dokumentumok

2018. május 25-én hatályba lépett az új Uniós adatvédelmi rendelet. A szakmában általában GDPR rövidítéssel jelölt (General Data Protection Regulation) rendeletet az Európai Unió és az Európa Tanács a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok kezelési szabályairól alkotta, betartása minden uniós szervezetnek és intézménynek az európai jogharmonizációból fakadó kötelezettsége.