„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Iskolánk nevelési alapelvei

Johannes Amos Comenius a 17. században élt, Magyarországon is dolgozó neves csh pedagógust a neveléstudományban elért kiemelkedő munkásságáért választottuk névadónknak.
Vele együtt valljuk, hogy az emberi személyiség részei ( az értelem, érzelemvilág, fizikum és erkölcs) egymással szoros egységet alkotnak. Az egészséges elme és test tulajdonosa csak akkor válik valóban érett és értékes személyiséggé, ha magas szint képzetségével nemes szív párosul, s tudását nem önző céljainak megvalósítására, hanem egész környezetének áldására fordítja. Ezért nevelőmunkákban a tanulók teljes személyiségének egyidejű fejlesztését tűzzük ki célul.
E célunk megvalósításának jó eszköze a kis létszámú osztályok. Ez diákok számára békés légkört, egymás mélyebb megismerését jelenti, ugyanakkor figyelmet biztosít, mely nélkülözhetetlen alapja a koncentrált tanórai munkánk éppúgy, mint a gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi fejlődésének. Célunk nemcsak a középiskolai, hanem a gyermekek előtt álló élet kihívásaira való felkészítés. Iskolánkban ezért fordítunk különös figyelmet az idegen nyelvek oktatására, valamint az egészséges életvitel alapjainak megismerésére. A tanórákon kívül is kínálunk lehetőséget a gyakorlatiképességek fejlesztésére: A szakkörök mellett évente egy hétre erdei iskolába visszük tanulóinkat. Kiváló lehetőség ez a testi-lelki egészség összehangolására: Együtt tanulunk, tornázunk, túrázunk, gyurmázunk, festünk, főzünk, mosogatunk és játszunk.
Legfontosabb feladatainknak a segítőkészségre, önfegyelemre, alaposságra, munkára nevelést tartjuk.
A tanítás: élet, tanítani pedig az tud, akinek helyes ismeretei vannak az életről, és maga is fejlődőképes. Különösen fontos szempontnak tartjuk, hogy olyan munkatársakat alkalmazunk, akiket szakmai felkészültségük és erkölcsi életük alapján- példaként állíthatunk tanulóink elé, hiszen csak azt várhatjuk el a gyermekektől, amit mi magunk is megélünk. Csak ha nevelőinket szorgalmas, felkészült, megbízható, kiegyensúlyozott személyiségnek látják, akkor lesz számukra is kívánatos, hogy a hallott elveket kövessék.