„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Fejlesztő- és gyógypedagógia

Iskolánk alapvetően normál képességű gyermekek számára alapíttatott. Azonban bizonyos keretek között befogadunk fejlesztő vagy gyógypedagógiai fejlesztést igénylő gyermekeket is. Ez jó lehetőség tanulóinknak, hogy megtanulják, gyakorolják a toleranciát, segítőkészséget, beleérző képességet szerezzenek valamely területen (pl mozgásban vagy enyhe fokban tanulásban) akadályozottabb társaik iránt.
Igyekszünk arra, hogy az így felvett gyerekek aránya annyi legyen, hogy az átlagos képességű tanulók többségi húzóereje érvényesüljön. Az ilyen jellegű fejlesztő munkát egy főállásű fejlesztő és egy főállású gyógypedagógus, valamint egy utazó gyógypedagógus és egy gyógytornász végzi, valamint két további kollégánk gyógypedagógusi másoddiplomás képzésen vesz részt.
A 2011-es tanév szeptemberétől állatterápiás foglakozások alapjait tesszük le, nyúlsimogató működtetésével. A későbbiekben további állatok bevonását is tervezzük.

Vissza