„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Házirend

A HÁZIREND alapvető célja, hogy a 2011. évi CXC. a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben, valamint az annak végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos elvárásokat, melyek az iskolával jogviszonyban állók részére kötelező érvényűek.

A házirend vonatkozik:

  • az intézmény valamennyi tanulójára,
  • az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira,
  • azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben.

Házirend letöltése

application/pdf ComeniusHazirend.pdf (968.3 kB)