„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Házi feladatok a 6. osztályosok számára

2020.02.18.

2020-02-18 13:12

Történeelm. tanulni a füzetből a vázlatot, dolgozat lesz, tk 115/3, és mf 74/1 feladatokat megodla ni

Természet. mf 67.oldal,/6f - összefoglalás - dolgozat lesz, Szorgalmi 68/7

2020.02.10.

2020-02-10 12:53

Angol. mf 35/f + számok

Irodalom, 10x leírni Daniel Defoe, Robinson Crusoe

Természetismeret. mf 60/1

2020.02.06.

2020-02-10 12:52

Angol. tk 41/b,

Természetismeret mf 59/5, szorgami: 58/4+ rajz

2020.02.05.

2020-02-10 12:51

NYelvtan. mf 98/5, 99/1,7

Irodalom. 203-204.o olvasni