„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Házi feladatok a 8. osztályosok számára

2019.09.10.

2019-09-11 05:01

Biológia: MF 6/1.

Matek. MF 12/13. oldal feladatai

Nyelvtan. tanulni a dolgozatra