„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Határtalanul Pályázat

Iskolánk, a Comenius Általános Iskola pályázati támogatást nyert a Határtalanul című pályázaton 2019-ben. A Pályázat keretén belül  7. és 8. osztályos diákjaink látogathatnak határon túli magyarlakta területre: a romániai Gyergyószentmiklósra és környékére.

 
Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával.

Beszámoló a kirándulásról

Erdélyi úti beszámoló: letöltés

Film