„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

Pedagógiai program

Egy iskola arculatát mi sem mutatja jobban, mint azok a célok és alapelvek, melyeket maga elé tűz. Olyan célok, melyeket nemcsak a kötelező törvényi előírásoknak megfelelően vall, hanem az iskolavezetés és a tantestület belső értékrendjéből is fakad, csak ezek valósulhatnak meg egyre magasabb fokon. A Comenius Általános Iskola szilárdan látni véli azokat a végső pontokat, melynek irányába „hajóját” kormányozni szeretné. Az oda vezető út dokumentuma ez a program, mely segít, hogy a pedagógusok ne tévesszenek célt, a külső szakértők, illetve a laikusok, azaz szülők meggyőződhessenek, mi az iskola jellegzetessége, melyek a főbb és a részletesebb igazodási pontjai, illetve, hogy legalábbis a dokumentumai szintjén, mennyire jól átgondoltan szervezi az iskola nevelő-oktató munkáját.

Kívánjuk tehát, hogy mind a tantestület, mind a külső érdeklődők részéről gyakran forgattassanak e program lapjai, és, a szükséges korrekciókkal együtt, annak a minőségi munkának szolgálatába állhasson, melyet legszebb kifejezéssel úgy illetnek, hogy: Gyermeknevelés.

Pedagógiai program letöltése

application/pdf ComeniusPedagogiaProgram.pdf (1.8 MB)