„Az ifjúságot előrelátóan nevelni annyit tesz, mint gondoskodni arról, hogy megőrizzük lelkét a világ romlottságaitól, hogy elvessük belé a becsületesség magvait, állandóan buzdítva őket tisztességes szavakkal és példákkal”

Johannes Amos Comenius

A nevelési program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

Magyar nyelv és irodalom

Tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, oktatási segédkönyvek
Szépirodalmi könyvek (kötelező és ajánlott olvasmányok)
Szótárak, lexikonok
Hangkazetták, lemezek, videofilmek
Applikációs táblák
Abc (hívóképes, írott kisbetűs ill. nagybetűs, nyomtatott kis- ill. nagybetűs)
CD-rom

Történelem és állampolgári ismeretek

Tankönyvek
Történelmi atlaszok
Történelmi olvasókönyvek
Falitérképek
Lexikonok
Videofilmek
Applikációs eszközök
CD-rom


Angol és német nyelv

Tankönyvek, munkafüzetek, szótárak
Nyelvtani táblázatok
Hangkazetták, videofilmek
Magnetofon
Applikációs képek, tablók
Szépirodalmi olvasmányok (kötelező és ajánlott művek)
Szakkönyvek, oktatási segédkönyvek
CD-rom


Matematika

Tankönyvek, munkafüzetek, munkatankönyvek, feladatgyűjtemények, ellenőrző feladatlapok, oktatási segédkönyvek
Számegyenes
Számegyenes
Szám- és jelkártyakészlet
Játékpénzkészlet
Logikai lapok
Színesrúdkészlet
Korongok, színes pálcák
Vonalzók, körzők
 Táblai körző, szögmérő, vonalzók
mértani testek
méterrúd
üreges mértanitest-sorozat
trigonometriatest-sorozat
térfogatmérő edénykészlet
tükrök
mérőszalag
súlykészlet
szögestáblák
CD-rom


Fizika és kémia

Tankönyvek, munkafüzetek, ellenőrző feladatlapok, természettudományi lexikonok
Videofilmek
Hőmérők
Mérőhengerek
Karosmérleg, rugós erőmérő
Üvegeszközök, edények
Vízsugárszivattyú
Űrmértéksorozat
Mechanikai tanulói kísérleti készlet
Gumifonal
Hangvilla
Biciklipumpa
Gőzgépmodell
Prizma, optikai rés
Elektromosságtani tanulókísérleti eszköz
hálózati tápegység, elektroszkóp
Merülőforraló
Közlekedőedény
V-A-mérők
Optikai készlet
Transzformátor
Rúdmágnesek
Modellkészletek (pálcikamodellek, karott-modell)
Fóliakészlet
Periódusos rendszer
Méregszekrény
Vegyszerek
Hoffmann-féle vízbontókészülék
Borszeszégő
Kémcsőállvány és –fogó
Dörzsmozsár, bunsen-állvány, -égő vasháromláb, égetőkanál, tégelyfogó, csipesz azbesztlap, szűrőpapír, tálcák, pH-papír
CD-rom


Földünk és környezetünk

tankönyvek, munkafüzetek, földrajzi atlaszok, oktatási segédkönyvek, lexikonok
földgömb
falitérképek (domborzati, és közigazgatási térképek), vaktérképek
tablók
diaképek
iránytűk
terepasztal
ásvány-és kőzetgyűjtemény
CD-rom


Természetismeret, környezetismeret

tankönyvek, munkafüzetek, biológiai albumok, lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvek, állat- és nö9vényhatározók
diaképek
videofilmek
applikációs képek
mérőszalag, hőmérő
ásványok, fémek
modellek (emberi test ill. virág)
fém- és üveggolyók
mágnesek
dobozos és folyadékos preparátumok
csontkészítmények
rugós erőmérő
prizma
földgömb, falitérképek és iránytűk
CD-rom


Technika

tankönyvek, oktatási segédanyagok
papír és megmunkálási eszközei
fa és megmunkálási eszközei
fém és megmunkálási eszközei
agyag, gipsz
műszakirajz-eszközök
varróeszközök, varrógépek
barkácsszerszámok
kerti szerszámok
konyhai eszközök
CD-rom


Rajz és vizuális kultúra

kézikönyvek, művészeti albumok, diasorozatok
rajzeszközök
papírok, rajzlapok, kartonok, színes lapok, milliméterpapír
festőeszközök
olló, ragasztó, körző, vonalzó
agyag, gipsz, gyurma
formázóeszközök
geometriai testek
kréták, táblai vonalzók, körzők
CD-rom


Ének-zene

tankönyvek, kézikönyvek. lexikonok
applikációs képek
vonalrendszeres tábla, dallamkirakó posztótábla, hangvilla, metronóm
magnó, CD-lejátszó
kazetták, CD-k
ritmus- és dallamhangszerek
CD-rom


Tánc és dráma

magnó, videomagnó, videokamera
hangkazetta, videokazetta, CD-k
színpadi kellékek, jelmezek, díszletek
hangszerek
CD-rom


Hon- és népismeret

tankönyvek, munkafüzetek, kézikönyvek, lexikonok
falitérképek, transzparensek
diaképek, oktatófilmek
CD-rom


Ember és társadalom, etika

kézikönyvek
CD-rom


Mozgókép- és médiaismeret

videofilmek, videokazetták, videokamera, videomagnó, televízió, magnó
napilapok, folyóiratok
fényképezőgép
CD-rom


Testnevelés és sport

bordásfal, gyűrű, mászó- és húzókötél, kosárpalánk, ugrószekrény, zsámoly, talajszőnyeg, ugrószőnyeg, dobbantó, röplabdaháló, pingpongasztal, tornapad
kézilabda, kosárlabda, röplabda, futball-labda, medicinlabda, tollaslabdaszett, dobólabda, gumilabda, kézi súlyzó, súlygolyó, gumikötél, ugrókötél, karikák
stopperóra, mérőszalag, síp
mentőláda
trambulin, gördülő deszka, Ayers háló, ugrálólabda, fiziolabda, tojáslabda, lépegető félgömb, egyensúlyozó tölcsér


Informatika és számítástechnika

tankönyvek, kézikönyvek, szakkönyvek, feladatgyűjtemény, tanári kézikönyvek
számítógépek, egér, billentyűzet, monitor, szervergép, nyomtató, hangfalak, operációs rendszer, szövegszerkesztő program, táblázatkezelő program, programozási nyelv, víruskezelő és -irtó programok, oktatóprogramok, szoftverek


Bibliaismeret

Biblia, szépirodalmi olvasmányok, kézikönyvek
videofilmek, kazetták, CD-k
képzőművészeti ábrázolások
applikációs tábla